...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสุข สนุกกับงานศิลป์ (เสริมสร้างทักษะด้านศิลปะและการเรียนรู้" ครั้งที่ ๑/งป.๖๖ เทคนิคการคัดลอกภาพและระบายสีเบื้องต้น โดย นายสมยศ พูนพนัง นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน ณ ห้องอ่านสร้างสุข หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง)